Over ons

De International Arthurian Society is een wetenschappelijke vereniging gericht op het onderzoek van de middeleeuwse verhalen over Koning Arthur, zijn ridders, de Ronde Tafel en de Graal. De leden zijn afkomstig uit vele wetenschappelijke disciplines: letterkunde (Frans, Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Scandinavisch, Keltisch, etc.), handschriftenkunde, kunstgeschiedenis, geschiedenis, enzovoort. De internationale vereniging organiseert eens in de drie jaar een congres en publiceert jaarlijks een bibliografie.

Er zijn nationale afdelingen in vele landen, die ieder hun deel van de bibliografie (de informatie over de boeken, artikelen en recensies die in hun land verschenen zijn) verzorgen en andere activiteiten ontplooien. De Nederlandse afdeling organiseert daarnaast eens per drie jaar een lezingenmiddag voor alle leden.

Het internationale bestuur bestaat uit:

Ere-voorzitters:

Keith Busby, University of Wisconsin-Madison

Christine Ferlampin-Acher, University of Rennes

Bart Besamusca, University of Utrecht

Anna Maria Finoli, University of Milan

Jane H.M. Taylor, University of Durham

Peter Field, Bangor University

Friedrich Wolfzettel, University of Frankfurt

Cora Dietl, University of Giessen

Voorzitter: Andrew Lynch, University of Western Australia

Ondervoorzitter: Daniele James-Raoul, University Bordeaux Montaigne

Bibliograaf: Nathanael Busch, University of Siegen

Editor van JIAS, Leah Tether, University of Bristol, assisted by Samantha Rayner, UCL

Secretaris: Brigitte Burrichter, University of Wuerzburg

Penningmeester: Isabelle Arseneau, McGill University

Digitale Supervisor: Bonnie Millar, University of Nottingham

Het Nederlandse bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dr Marjolein Hogenbirk, Universiteit van Amsterdam

Secretaris/Penningmeester: Dr Frank Brandsma, Universiteit Utrecht.

Bibliograaf: Jacqueline Wessel, University of Amsterdam; Frank Brandsma, Universiteit Utrecht; Roos Brands, Universiteit Utrecht.

Over ons