Lezingenmiddag 17 mei 2013

Sword

De Nederlandse afdeling van de International Arthurian Society organiseert eens per drie jaar een bijeenkomst, tussen de internationale congressen in. De eerstvolgende lezingenmiddag zal worden gehouden op 17 mei van 13.00 - 17.00 uur, in de Doelenzaal in de Universiteitsbibliotheek van de UvA. Deze lezingenmiddag is georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse afdelingen van de Société Rencesvals en de International Courtly Literature Society. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag.

Het programma is als volgt:

13.00: ontvangst met koffie/thee

13.30-14.10: keynotelezing door Prof. Dr. Jef Janssens, em. KU Brussel: ‘Doech met hem: het mochte di ghescien.’ Empathie en eergevoeligheid in ridderromans

14.10-14.30: discussie.

14.30-14.50: Dr. Julia Szirmai: Arthuriaanse monsters in de 13e-eeuwse Bible anonyme (BnF fr. 763)

14.50-15.00: discussie

15.00-15.30: thee/koffie

15.30-15.50: Jacqueline Wessel (MA): Interpunctie? Die middeleeuwers dóen maar wat!

15.50-16.00: discussie

16.00-16.20: Dr. Ludo Jongen: Ovidius gerecycled.

16.20-16.30: discussie

16.30-16.45: presentatie website IAS-Nederlandse afdeling; afsluiting

16.45-18.00: borrel

Voor deze lezingenmiddag vragen wij een entree van € 5,00, te betalen aan de zaal. U kunt zich aanmelden voor de lezing bij Marjolein Hogenbirk: M.Hogenbirk@uva.nl. Graag voor 7 mei.